Ane er fra Onsøy og eier av Onsøy Synssenter. Hun er gift med en grûnder, har to barn, to fugler og en hund.

Anes faglige hovedfokus er: vi skal være første kontakt for bedre syn i ditt nærmiljø.

Ane er selv optiker og er ingeniørutdannet med spesialkompetanse innen barn og syn, arbeidsplassoptometri, tørre øyne og kontaktlinser. Ane gjør alt mulig av foredrag og workshops og kan nevne blant annet foredrag for skyttere på Olympiatoppen, informasjonsmøter for foreldre på barneskoler, foredrag på eldresenter,  forebygging og informasjon til ansatte i bedrifter om skjermarbeid og syn.
”Vi lever av fornøyde kunder og med en jevn vekst årlig, kan jeg ikke si annet enn at jeg elsker jobben min!”

Mer informasjon om Anes utdanning innen Optometri:

Offentlig godkjent optiker, Høgskolen i Buskerud 2005

Synstrening, etterutdanningskurs TrainYourEyes 2004/ 2005

Spesialkompetanse innen kontaktlinser, Høgskolen i Buskerud, 2009

Rekvireringsrett til diagnostiske medikamenter, Høgskolen i Buskerud, 2009

Arbeidsplassoptometri/ data på arbeidsplassen fagkurs Alliance Optikk 2010

Arbeidsplassoptometri, fagkurs Høgskolen i Buskerud, 2011

Glaukom/diabetes retinopati del 1 og 2, fagkurs Høgskolen i Buskerud 2012/ 2013

Tårefilm og tørre øyne, videreutdanning Høgskolen i Buskerud, 2014/ 2015

Dysleksi for optikere, nettkurs  arrangert av Norges Optikerforbund og Dysleksi Norge, 2014

Samsyn – Barn og Syn; fagkurs Høgskolen i Buskerud, 2015

Eldre syn og kommunikasjon, fagkurs Høgskolen i Buskerud, 2016

Oppfyller vilkårene i Norges Optikerforbunds etter – og videreutdanningsprogram 2008-2010, 2011-2013, 2014-2016 (NOFEP)

Andre ting:

Helse Miljø Sikkerhet, kurs Fredrikstad, 2012

Kampanjelederskole i regi av Spirit Gruppen, 2015

Tidligere Optikerassistent 1999-2005

Startet opp Onsøy Synssenter AS, 2010