Caroline Falao er tilsatt som audiograf hos Onsøy Synssenter.
Hun er født og oppvokst i Rygge – ekte Østfolding!

Caroline ble uteksaminert fra NTNU i Trondheim våren 2021. Utdanningen som audiograf tar tre år og leder fram til en bachelorgrad. En Audiograf har blant annet kunnskap om utredning og rehabilitering av hørsel.