Ane Rudi Larsen er fastoptiker til mange av kundene på Onsøy Synssenter. Hun er oppvokst i Onsøy og har et stort hjerte for Onsøy. Ane er eier av Onsøy Synssenter og har spesialkompetanse innen arbeidsplassoptometri, tørre øyne, kontaktlinser og barn – der hun har tatt en grundig synsundersøkelse av over 1000 barn de siste årene på klinikken på Gressvik Torg. Ane jobber grundig og hjelper mange kunder med spesialglass og trening – der andre optikere har gitt opp. Kundene til Ane kommer ofte langsveisfra for å få hjelp til et godt syn.

Hun kan også avdekke enkelte øyesykdommer og har god dialog med ulike øyeleger i distriktet.

Ane gjør alt mulig av foredrag og workshops og kan nevne blant annet foredrag for skyttere på Olympiatoppen, informasjonsmøter for foreldre på barneskoler, foredrag på eldresenter,  forebygging og informasjon til ansatte i bedrifter om skjermarbeid og syn.

Mer informasjon om Anes utdanning innen Optometri:

Offentlig godkjent optiker, Høgskolen i Buskerud 2005
Synstrening, etterutdanningskurs TrainYourEyes 2004/ 2005
Spesialkompetanse innen kontaktlinser, Høgskolen i Buskerud, 2009
Rekvireringsrett til diagnostiske medikamenter, Høgskolen i Buskerud, 2009
Arbeidsplassoptometri/ data på arbeidsplassen fagkurs Alliance Optikk 2010
Arbeidsplassoptometri, fagkurs Høgskolen i Buskerud, 2011
Glaukom/diabetes retinopati del 1 og 2, fagkurs Høgskolen i Buskerud 2012/ 2013
Tårefilm og tørre øyne, videreutdanning Høgskolen i Buskerud, 2014/ 2015
Dysleksi for optikere, nettkurs arrangert av Norges Optikerforbund og Dysleksi Norge, 2014
Samsyn – Barn og Syn; fagkurs Høgskolen i Buskerud, 2015
Eldre syn og kommunikasjon, fagkurs Høgskolen i Buskerud, 2016
Oppfyller vilkårene i Norges Optikerforbunds etter – og videreutdanningsprogram 2008-2010, 2011-2013, 2014-2016 (NOFEP)

Andre ting:

Helse Miljø Sikkerhet, kurs Fredrikstad, 2012
Kampanjelederskole i regi av Spirit Gruppen, 2015
Tidligere Optikerassistent 1999-2005