Kontaktinformasjon

Addresse

Onsøy Synssenter AS
Gressvik Torg 22
1621 Gressvik
(Gressvik Torg)
TELEFON: +47 69331723

}

Åpningstider

Mandag-fredag: 10:00-15:00
Torsdag: 10:00-18:00
Lørdag: 10:00 – 14:00

Ditt Navn

Din E-post

Hva gjelder henvendelsen

Melding