Barn og syn

At et barn har nedsatt syn kan ofte være hovedårsaken til nedsatt leseevne og/eller innlæringsevne hos barn generelt.

Arbeider øynene ikke ordentlig sammen, kan man ha problemer med hodepine. Teksten kan flyte ut i boken og man kan ha vanskeligheter for å omstille synet fra tavle til bok.

Det er viktig å merke seg at barn med bra syn likevel kan ha problemer med å lese og skrive, men det likevel er viktig å ta en grundig synstest før man kan utelate denne årsaken.

Typiske tegn på synsproblemer hos barn:

 • barnet sitter urolig når det skal tegne (for eksempel opp og ned med beina)
 • barnet klipper ”med munnen”, når det klipper i papir
 • klossete bevegelser
 • liker ikke å kjøre karuseller, huske etc.
 • anstrenger seg ved nærarbeide som å rynke pannen, gnir seg i øynene eller dekker til ett øye
 • blir fort trett av å lese bok, tegne etc.
 • lett å distrahere (for eksempel liker ikke bakgrunnstøy)
 • lav konsentrasjonsevne
 • vanskelig å finne det rette sted i teksten
 • bytter på bokstaver
 • bruker markør eller finger ved lesing
 • har dårlig pennegrep og håndskriving
 • hvisker ved stillelesing
 • holder boken nær ansiktet
 • blunker mye ved nærarbeid, men ikke ellers
 • problemer med å forstå innholdet ved lesing
 • har nedsatt lesehastighet

Ved hjelp av målrettet samsynstrening og/eller briller kan man få synets ulike komponenter til å arbeide bedre sammen.

 

Vi i Onsøy Synssenter undersøker barn fra og med skolealder.

Bestill din time hos oss i dag
Ring på telefon +47 69331723 eller benytt vårt kontaktskjema