Optometriske tjenester/konsultasjoner

Synsundersøkelse (45 min)  490,-
Trykkmåling  60,-
Netthinnefotografering med øyelegevurdering  500,-
Linsekontroll  1160,- per år. Inkludert ubegrenset med kontroller, fundusfoto,IOP og topo. 
Rabatt på linser ved nedlastet kundeklubb app.
Synstrening timekonsultasjon  750,- per gang.

Kontaktlinsetilpassing 1. gangs (inklusive topografi)  1350,-

Kontaktlinsetilpassing 1.gangs Harde linser 1550,-

– nytilpasning inkluderer etterkontroller tre måneder frem, tilpasning, opplæring og linser for utprøving.

Påsett av kontaktlinser her  270,- per ½ år ( 45,- per gang)
Tørre/rennende/røde øyne utredning, inkludert etterkontroll  1500,-
Henvisning/rapport til øyelege 150,-
Henvisning kataraktoperasjon  250,-
Førerkortskjema ( må ha synsundersøkelse 550,- i tilegg)  190,-

Synsfelt perimetri 170,-

Topografi 250,-

Tårefilmvurdering 150,-

Utdryppning 85,-
Akutthjelp/rådgivning  270,-
Etterkontroll  310,-

Optotekniske tjenester

Brilletilpasning hel- innfatning:  450,-
Brilletilpasning tråd- innfatning:  550,-
Brilletilpasning garnityr-innfatning:  750,-
Reparasjons-priser : oppretting per 10. minutt: 129,-

Vurdering gjøres individuelt. I prislisten er de vanligste tjenestene, som denne optikerpraksisen tilbyr sine pasienter, oppført. Andre tjenester som ikke er oppgitt, vil så langt det er mulig på forhånd, kunne opplyses med pris ut fra timepris, type kliniske tester og antatt medgått tid. Det tas forbehold om at antatt tidsforbruk kun er estimert tid og at det noen ganger kan være vanskelig å ha full oversikt over tidsforbruk på forhånd.