Optometriske tjenester/konsultasjoner

Synsundersøkelse (45 min) kr 490,-
Trykkmåling kr 60,-
Netthinnefotografering kr 200,-
Linsekontroll kr 1160,- per år. Inkluderer så mange kontroller du trenger et helt år.
Rabatt på linsekontroll ved linsekjøp her: kr 200,- (kr 960,- per år)
Synstrening timekonsultasjon kr 750,- per gang.
Kontaktlinsetilpassing 1. gangs (inklusive topografi)  kr 1050,-
Kontaktlinsetilpassing 1. gangs toriske (inklusive topografi)  kr 1350,-
Kontaktlinsetilpassing 1. gangs progressive (inklusive topografi)    kr 1350,-
– nytilpasning inkluderer etterkontroller tre måneder frem, tilpasning, opplæring og linser for utprøving.

Påsett av kontaktlinser her kr 270,- per ½ år (kr 45,- per gang)
Tørre øyne utredning, inkludert etterkontroll kr 1500,-
Henvisning/rapport til øyelege kr 150,-
Henvisning kataraktoperasjon kr 250,-
Førerkortskjema utmåling (med visusmåling og synsfelt) kr 255,-
Førerkortskjema kr 190,-
Akutthjelp/rådgivning kr 270,-
Etterkontroll kr 310,-

Optotekniske tjenester

Brilletilpasning hel- innfatning: kr 450,-
Brilletilpasning tråd- innfatning: kr 550,-
Brilletilpasning garnityr-innfatning: kr 750,-
Reparasjonspriser: oppretting per 10. minutt: kr 125,-

Vurdering gjøres individuelt. I prislisten er de vanligste tjenestene, som denne optikerpraksisen tilbyr sine pasienter, oppført. Andre tjenester som ikke er oppgitt, vil så langt det er mulig på forhånd, kunne opplyses med pris ut fra timepris, type kliniske tester og antatt medgått tid. Det tas forbehold om at antatt tidsforbruk kun er estimert tid og at det noen ganger kan være vanskelig å ha full oversikt over tidsforbruk på forhånd.