Fredrik Halvorsen er tilsatt som audiograf hos Onsøy Synssenter.

Han er født og oppvokst i Drammen.

Fredrik ble uteksaminert fra NTNU i Trondheim våren 2019

Utdanningen som audiograf tar tre år og leder fram til en bachelorgrad. En Audiograf har blant annet kunnskap om utredning og rehabilitering av hørsel.